Escola de Programació

Formació en eines digitals aplicades a àmbits concrets d’ús professional, així com, en codis de programació que possibilitin la generació de noves solucions. 

Cursos intensius

Cursos de 12 setmanes amb dedicació superior a les 350 hores. Adreçats a persones amb coneixements bàsics en el contingut del curs i que vulguin accelerar la seva incorporació en el mercat laboral. 

Cursos d'Impuls

Accions formatives d’entre 8 i 32 hores per a una introducció avançada en eines o àmbits digitals molt concrets.

Es requereix una formació i experiència prèvia en entorns digitals tot i que no en la matèria del curs.

Cursos d'especialització

Adreçats a professionals en actiu del sector digital que vulguin optimitzar el seu rendiment o/i oferir serveis de més alt valor afegit als seus clients.

Durada: entre 8 i 32 hores.

FAQs

Qualsevol persona amb interès per desenvolupar-se professionalment en el sector digital. També professionals que sense estar en el sector digital, vulguin dur a terme un projecte de digitalització i transformació digital en el seu negoci / lloc de treball.

L’Escola de Programació MogentTic aposta per la presencialitat i per la metodologia d’aprendre tot fent. Les accions formatives integren classes presencials, amb treball autònom fora de l’aula i (quan hi han) tutories virtuals.

L’Escola de Programació MogentTic ofereix formació professionalitzadora no reglada. Un cop superat un curs, obtindràs el diploma o el certificat acreditatiu pertinent de l’Escola (no té la consideració d’oficial).

En aquesta mateixa pàgina web. En aquests moments, estem treballant en la programació del 2023.

Pots escriure a info@mogentic.cat indicant el contingut en el que tens interès, així com, quin serà l’àmbit d’aplicació de l’aprenentatge (el profit que esperes treure-li).

I tant! Envia un correu electrònic a info@mogentic.cat amb la teva proposta i una breu ressenya professional. Gràcies!