Objectiu

Conèixer quines són les funcions i responsabilitats de la persona que es dedica a la creació, desenvolupament i manteniment d’aplicacions web.

És important considerar que tota aplicació web té una part frontal (visible a qui la utilitza) i una part oculta. A la part frontal la coneixem per la terminologia anglesa front-end i a la part oculta, per back-end.

Avui en dia l’exercici professional en el món digital està cada cop més especialitzat. D’aquesta manera, trobem professionals especialitzades en el desenvolupament front-end o en el back-end. Quan l’especialització incorpora tots dos àmbits, parlem del/de la professional full stack.

Una de les principals aportacions de valor dels professionals full stack és que poden aplicar el mateix codi de programació tant en back com en front el que pot simplificar el manteniment de pàgines web complexes.

Información del curso

Tiempo estimado: 3 hores

Categorías:

Curso instructor

MogentTIC MogentTIC Autor:

Gratuït

LIBRE